ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ