ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3MW ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ