Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκου στα Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ