Μελέτη, κατασκευή και αποκατάσταση μονοκατοικίας στο Νέο Ψυχικό