Ανακαίνιση Όψεων Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ στο Μαρούσι Αττικής