Μελέτη και κατασκευή ολοκλήρωσης κτηρίων και αμφιθεάτρων του Μαθηματικού Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών