Ανακαίνηση όψεων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο του Νηπιαγωγίου των Εκπαιδευτηρίων ΔΟΘΚΑ στο Μαρούσι Αττικής