Βελτίωση του συστήματος της Σχολής Θετικων Επιστημών (αντικατάσταση καυστήρα)