Μελέτη και κατασκευή Συστήματος Συμπαραγωγής για τα κτήρια της Σχολής Θετικών Επιστημών και Φιλοσσοφικής Σχολής της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών (εγκατάσταση νέου λέβητα και Heat Storage Tank)